Sözlükte "etken" ne demek?

1. Bir sonuca katkıda bulunan, etki yapan her şey, amil, faktör.
2. Doğrudan doğruya öznenin yaptığı işi, oluşu anlatan eylem, edilgen karşıtı, malum.
3. Bir madde üzerinde belli bir değişiklik yapan, müessiretken

Etken kelimesinin ingilizcesi

adj. effective, active, dominant
n. agent, factor, determinant, ingredient